Informačné systémy

Informačné systémy

Začala Vaša firma rásť a potrebuje automatizovať niektoré procesy? Vyvinieme pre Vás interný systém na mieru. Generované aplikácie nikdy neposkytnú presnto to, čo potrebujete.


Systém Delphi Vám umožní správu firemnej agendy odkiaľkovek a kedykoľvek. Obsahuje flexibilný manažment používateľov, vďaka ktorému pridelíte užívateľovi len tie funkcie a moduly, ktoré potrebuje. Interný systém môže obsahovať moduly ako dochádzka zamestnancov, task manažment vykonaných úloh a ich stav alebo fakturačný systém.

Cena od 490 €
Nezáväzné info na
0903 275 813
logo