Kontakt

 
DELPHI IT, s.r.o
Koplotovce 123
920 01  Hlohovec

e-mail: martin@web11.sk
tel.: 0903 275 813

Bankové spojenie

Peňažný ústav: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2091730154/0200

IČO: 46 931 899
Obvodný úrad Trnava
logo